Η θεραπεία της Ακμής

                       Η θεραπεία της Ακμής 

από την Εξειδικευμένη Δερματολόγο 'Αρτεμη Πινακουλάκη Λεούση

 

 

Το πιο βασικό στοιχείο σε μία πρώτη πετυχημένη προσέγγιση για την θεραπεία της Ακμής είναι η σωστή αξιολόγηση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. 

 

Απαιτείται:  προσεκτική λήψη ιστορικού, προσεκτική εξέταση και ταξινόμηση της Ακμής (κατά Cunliffe από 0-10) και διερεύνηση των πιθανών αιτίων.

 

Ιδιαίτερη προσοχή στην θεραπεία της Ακμής απαιτείται στους δυσμορφοφοβικούς ασθενείς καθώς και σε αυτούς που η νόσος έχει δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, κοινωνική φοβία, απόσυρση, εσωστρέφεια, άγχος, κλπ.

 

Μην ξεχνάμε ποτέ ότι δεν πάσχουν τα όργανα αλλά οι άνθρωποι. Ο κάθε ασθενής αξίζει την προσοχή και την πλήρη κατανόησή μας στα ιδιαίτερα προβλήματά του!

 

  • Πολύ μεγάλη προσοχή επίσης απαιτείται στις προσδοκίες που έχουμε! 

 

  • Πολλοί έχουν εξωπραγματικές προσδοκίες, όπως: "Θέλω η Ακμή μου να περάσει σε 2 εβδομάδες, σε 1 μήνα, με μία επίσκεψη, μόνο με μία κρέμα, κλπ." 

 

  • Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το minimum χρονικό διάστημα στην θεραπεία της Ακμής είναι 6 μήνες και αυτό που προσδοκούμε είναι σταδιακή βελτίωση με σταθερούς ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας της Ακμής, ο ρυθμός της βελτίωσης εξαρτάται βέβαια από τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία του θεραπευτή, αλλά και από το βαθμό κατανόησης και συμμόρφωσης του θεραπευόμενου.

 

Ιδεατά το "end point" της θεραπείας της Ακμής πρέπει να είναι η 100%  βελτίωση της κλινικής εικόνας και η σταθερή συντήρηση του αποτελέσματος.