Κρυολιπόλυση-Κρυογλυπτική

Κρυολιπόλυση είναι μέθοδος ελάττωσης τοπικού λίπους μέσω ελεγχόμενης ψύξης λιποαποθηκών του σώματος. Στο ιατρείο μας έχουμε το Ice Sculptor System, ο χρόνος εφαρμογής του είναι 45' και έχει δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας

Φωτοθεραπεία Ακμής με AC Dual applicator

Το AC Dual applicator της Venus Concept έχει αναπτύξει μια καινοτόμο τεχνολογία που στοχεύει τόσο στα αίτια της Ακμής όσο και στα ορατά συμπτώματα της (φλεγμονώδεις βλάβες), οδηγώντας σε καλύτερες κλινικές εκβάσεις και υψηλότερη ικανοποίηση του ασθενούς.