Γιατί ένα δέρμα με Ακμή μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό;

 Το Δέρμα με Ακμή

 

Το προσβεβλημένο δέρμα μπορεί να είναι φαινομενικά "υγιές".

 

Δίπλα σε αραιές ακνεϊκές βλάβες μπορεί να υπάρχουν πολυάριθμοι μικροφαγέσωρες (microcomedones), αόρατοι στο γυμνό μάτι.

 

Οι μικροφαγέσωρες (microcomedones) είναι η απαρχή των ακνεϊκών στοιχειωδών βλαβών. Από αυτούς προέρχονται στην συνέχεια οι ορατές μη φλεγμονώδεις και φλεγμονώδεις βλάβες της Ακμής.

 

Γιαυτό, έχει μεγάλη σημασία η ευαισθητοποίηση των ασθενών στα πρώιμα στάδια της Ακμής, ώστε ξεκινήσουν έγκαιρα την θεραπεία.