Παράγοντες που ελαττώνουν την έκκριση σμήγματος

 

Πως ελαττώνεται η έκκριση του Σμήματος ;

 

1.     Αντισυλληπτικά με ατιανδρογόνα (Gynofen)

2.     Αντιανδρογόνα (οξεϊκή κυπροτερόνη, σπειρονολακτόνη)

3.     Isotretinoin από του στόματος.