Η Ακμή επηρεάζεται από τις σεξουαλικές σχέσεις;

 

 

Η άποψη ότι η Ακμή επιδεινώνεται ή εμφανίζεται λόγω ελλείψεως σεξουαλικών σχέσεων είναι ένας αστικός μύθος.

 

Το σεξ και η Ακμή δεν τέμνονται πουθενά.

 

Η Ακμή επιδεινώνεται όταν υπάρχουν ορμονικές διαταραχές, έντονο στρες ή μετά από λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως π.χ τα αναβολικά