Συγκεκριμένες τροφές όπως η σοκολάτα, η κόκα κόλα, τα πατατάκια κλπ επηρεάζουν την Ακμή;

 

 Η σοκολάτα, η κόκα κόλα, τα πατατάκια κλπ επηρεάζουν την Ακμή ;

Πρόκειται για άλλο ένα αστικό μύθο, καθότι καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αν κάποιος παρατηρήσει σταθερά μια τέτοια συσχέτιση ας αποφύγει την συγκεκριμένη τροφή.