Έχω εμφανίσει τριχοφυΐα στο πρόσωπο, έχει κάποια σχέση με την Ακμή;

 

 

Τι σχέση έχει η τριχοφυΐα στο πρόσωπο με την Ακμή; 

 

Τόσο η τρίχα όσο και η Ακμή αναπτύσσονται μέσα στο ίδιο όργανο, που λέγεται τριχοσμηγματικός θύλακος.

 

Ο τριχοσμηγματικός θύλακος αποτελεί στόχο των ανδρογόνων ορμονών.

 

Γι' αυτό ακριβώς ο Δερματολόγος οφείλει να ζητήσει ορμονικό έλεγχο σε όλα τα άτομα που εμφανίζουν ταυτόχρονα Ακμή και Δασυτριχισμό.